Advert placeholder

+47 225 400 30

 aga:s garantier

Warrenty 706X270

Varje nu AGA spis som lämnar fabriken rekomenderar vi att den installeras hos sin nya ägare av någon av våra utbildade montörer. AGA spisen har en 5-årig garanti för reservdelar (några delar är undantagna från denna garanti, läs mer nedan). Garantin omfattar också arbetskostnad för de första 12 månaderna.


Dotted _line

Reservdelar ingår utan kostnad i 5 år, givet följande:

 • Det är något fel på spisen
 • Den aktuella reservdelen fortfarande täcks av garanti
 • Servie och tillsyn har genomförts enligt bruksanvisningen av en utbildad servicetekniker, som har använt original reservdelar. Den medföljande service manualen skall vara ifylld. 

Ingen debitering för arbetskostnad under de första 12 månaderna. Datum på kvittot gäller som startdatum.

Dotted _line

Serviceteknikern kan komma att debitera dig om:

 • Den utbildade AGA serice teknikern som besöker dig inte hittar några fel på din AGA spis.
 • Andra delar av ditt rörsystem eller skorsten, antingen är felaktiga eller inte passar ihop med din AGA spis.
 • Din AGA spis är äldre än 12 månader enligt ditt kvitto.
 • Om det är uppenbart att din spis inte använts på rätt sätt.

Vänd er till JP Walther Eftr. AB för att komma i kontakt med en service tekniker. Vi tar hand om alla garantiärenden gentemot AGA Rangemaster Goup på våra marknader.

Dotted _line

vad ingår inte i garantin:

  • Förslitningsdetaljer
  • Alla service kostnader för service tekniker som inte är relaterade till reparation och utbyte av felaktiga komponenter.
  • Alla 3 mans kostnader och andra följdkostnader som inte relat till service ärendet.
  • Alla delar av varmvattensystemet som inte är en integrerad del av AGA spisen
  • Kosmetiska skador som ev. uppkommer under service arbetet.
  • Regelbunden tillsyn som skall utföras enligt bruksanvisningen.
  • Extern utrustning som påverkas som inte är del av AGA leveransen.

Dotted _line

regelbunden service

För att dina AGA spis skall hålla länge och ge ett bra resultat vid varje tillfälle är regelbundet underhåll är en viktig del. En AGA spis är byggd för att kunna vara på hela tiden och därför behöver den service regelbundet. Använd bara original reservdelar. Med regelbunden service och användandet av original reservdelar så har du full support från AGA garanti om något händer med din AGA spis.

Se mer om AGA service  here.Dotted _line

förslitningsdelar täcks inte av garantin

 • Elektiska AGA spisar - fläktar i spisen har en garantitid på 30 månader.

Dotted _line

undantag

AGA:s garanti täcker inte produkter som har ändrats av kunden eller av något tekniker utan inrådan från AGA. Material, reservdelar och speciella verktyg måsta vara de av AGA rekomenderade. Garantin täckar inte felaktig användning, rengöring eller annan användning som kan förstöra eller skada produkten. Rostskador eller andra skador på ytfinishen orsakat av felaktig användning av olämpliga kemiska eller mekaniska rengöringsmaterial och verktyg täcks inte av garantin. Garantin gäller inte användning av AGA produkter i kommersiella sammanhang. Alla produkter från AGA täcks av garantin för privat bruk enbart.




View our recipes

Sociala nätverk med AGA

©2018 AGA is a trading name of AGA Rangemaster Limited.
Registered in England & Wales under Registered Number 3872754.
Registered Office Address - Meadow Lane, Long Eaton, Nottingham, NG10 2GD, United Kingdom